मुखपृष्ठ विस्तृत जाहिरात अर्ज करा अर्ज कसा करावा?


सुचना व महत्‍वाची माहीती
तलाठी पदा करिता कागदपत्र पडताळणी करिता उपस्थित राहण्याबाबत महत्वाची सूचना
Final selection list(lipik) Final selection list(Talathi)
Roll No Wise Result (Clerk) प्रवेश प्रक्रिया
Roll No Wise Result (lipik) उत्तर तालिका

 
Roll No Wise Result (Talithi) प्रसिद्धी पत्रक

 
Document Verification List Document Verification List(lipik)
विस्तृत जाहिरात
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी.
विस्तृत जाहिरात(पुरवठा विभाग)
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी.

अर्ज करा
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करावे

अर्ज कसा करावा?
संकेतस्थळाची माहिती व अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सूचना

चलनाची दुय्यम प्रत
चालानची दुय्यम प्रत मिळविण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.
 

शुद्धीपत्रक १ शुद्धीपत्रक २

शुद्धीपत्रक ३ शुद्धीपत्रक ४

शुद्धीपत्रक ५

भरती वेळापत्रक
कामकाज दिनांक वेळ
पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ(फक्त तलाठी पदा करिता) 14 जून 2014 upto 05:00 PM
पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे(फक्त तलाठी पदा करिता) 13 जून 2014 Bank Hours
पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ(इतर पदा करिता) 3 जून 2014 upto 05:45 PM
पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे(इतर पदा करिता) 2 जून 2014 Bank Hours
पदासाठी संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक

 
परीक्षा शुल्‍क परीक्षा वेळापत्रक
पद संवर्ग परीक्षा शुल्क
तलाठी व लिपिक टंकलेखक खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता Rs. 400
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता Rs. 200
लिपिक टंकलेखक/गोदामपाल/गोदामलिपिक(पुरवठा विभाग) खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता Rs. 400
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता Rs. 200
पद परीक्षा दिनांक व वेळ
लिपिक टंकलेखक 08/06/2014
तलाठी 22/06/2014
लिपिक टंकलेखक/गोदामपाल/गोदामलिपिक(पुरवठा विभाग) 08/06/2014
 

 

  
 
 
                                                                 For Best View Use Internet Explorer 7 and above            
                                                                       Screen Resolution minimun 1024 * 768